foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

W wtorek 18 czerwca br. odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Pieniężnie - klasy IIIA (wychowawca Andrzej Miciak) i IIIB (Wiesława Sokołowska). W tym roku szkołę ukończyło 40 uczniów, którzy są ostatnim rocznikiem gimnazjum w związku z państwową reformą oświaty.

Janusz Milan, dyrektor gimnazjum przywitał zaproszonych gości, w tym licznie zgromadzonych rodziców. Opiekun pocztu sztandarowego Andrzej Miciak przeprowadził ceremonię przyrzeczenia absolwentów. Galę prowadzili absolwenci - Julia Lichołat i Michał Łapiński. Zebrani byli świadkami wręczenia licznych nagród za wysokie wyniki w nauce i działalność artystyczną oraz sportową. 10 osób ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Dwie uczennice: Julia Lichołat i Aleksandra Bagan za bardzo wysokie wyniki w nauce zostały laureatkami Nagrody Burmistrza Pieniężna „Absolwent 2019". Przedstawicielka Rady Rodziców Grażyna Butkiewicz nagrodziła gimnazjalistów prezentujących wysoką kulturę osobistą. Radny powiatu braniewskiego Waldemar Grzybowski wręczył upominki młodym dziennikarzom z pisma „Po Dzwonku”. Nagrodę burmistrza za 20-lecie pracy w gimnazjum otrzymał dyrektor placówki Janusz Milan. A za zaangażowanie w pracę nad rozwojem edukacji wyróżnieni zostali przez dyrektora: J. Zinko, A. Maczuga, A. Karwecka, S. Kłębucka, M. Szafran, A. Miciak, R. Słonina.

Z tej szczególnej okazji absolwenci przygotowali bardzo refleksyjny program artystyczny pt. „Wszystko ma swój czas”, który rozpoczęli cytatem z Księgi Koheleta. Występ sprowokował zgromadzonych gości do refleksji. Burmistrz Kazimierz Kiejdo oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kisiel złożyli gratulacje młodzieży za wysokie wyniki w nauce, doceniając nauczycieli za trud pracy pedagogicznej w czasie 20 lat istnienia gimnazjum. Dyrektor Janusz Milan wspominał początki pracy w gimnazjum, przywołał najważniejsze wydarzenia. Mówił o wielu radosnych momentach i sukcesach gimnazjalistów w dziedzinie naukowej, sportowej i artystycznej. Przywołał klub sportowy „Gimstar” i „Bieg Ku Słońcu”, zespół muzyczny „W drodze”, pismo gimnazjalistów „Po Dzwonku” oraz stowarzyszenie „Kalos Kaghatos”. Wymienił z imienia i nazwiska wszystkich przewodniczących Rady Rodziców i Samorządu Szkoły, którzy pracowali na rzecz placówki i budowali jej dobre imię. Zacytował też patrona Jana Pawła II: „Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą(…)”

Wzruszenie można było wyczytać z wielu twarzy zarówno uczniów i ich rodziców, jak i pracowników gimnazjum. Ostatnim przejmującym momentem była ceremonia złożenia sztandaru szkoły na ręce Burmistrza Pieniężna. Uroczystość zakończyła się piosenką absolwentów, którzy powiedzieli "dziękuję" rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.

/foto: Dagmara Klepczyńska/

 

Copyright © 2019 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.