foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

W poniedziałek 4 września rozpoczął się nowy rok szkolny. P. dyrektor Janusz Milan przywitał wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Szczególne słowa skierował do p. Zofii Drozd, nauczycielki języka polskiego i rosyjskiego, która przeszła na emeryturę po 37 latach pracy pedagogicznej. W imieniu Burmistrza Pieniężna - Sekretarz Gminy p.Daniel Piotrkowski przekazał uczniom życzenia wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Wręczając p. Drozd bukiet kwiatów, podziękował za wieloletnią pracę. Pogratulował również p. dyrektorowi, który obchodził jubileusz 25-lecia pracy zawodowej. Po apelu uczniowie udali się do swoich klas, aby zapoznać się z planem najbliższych lekcji.

Copyright © 2018 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.