foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

Klaudia Kutryb (IIIA) oraz Oksana Kozak (IIC) zajęły I miejsce w konkursie na najlepszą znajomość literatury polskiej, który odbył się w miniony czwartek z okazji Dnia Języka Ojczystego (21 stycznia).

Zadaniem uczestników było odgadniecie brakujących słów, autora i tytułu dzieł polskich pisarzy, które umieszczone były na drzwiach szkolnych pomieszczeń. Większości udało się rozwiązać 14 literackich zagadek. Największy kłopot sprawiła bajka Ignacego Krasickiego „Lis i osieł” i cytat „Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie rozwiązywali zadania grupowo i indywidualnie (24 osoby). Wzięli w niej udział także chętni siódmoklasiści. Wyróżnionych zostało 11 osób. Każdy uczestnik został nagrodzony uwagą pozytywną (+5) oraz długopisem i zakładką do książki. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Radę Rodziców.

Organizatorami konkursu były nauczycielki języka polskiego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Copyright © 2019 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.