foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

Klasy IIB i IIIC zajęły 1. miejsce w konkursie na plakat promujący szkolną lekturę.

Jury w składzie: p. Monika Trukawka (przewodnicząca), Joanna Golec i p. Aneta Szydłowska-Kisielewicz oceniały: zgodność z tematem, obecność hasła reklamującego, grafikę, estetykę i poprawność językową. Wyniki przedstawiają się następująco:

1. miejsce - klasa IIB i IIIC

2. miejsce - klasy IIC, IIIA i IIIB

3. miejsce - klasa IIA

Uczniowie wykonali reklamy lektur: „Balladyna” J. Słowackiego (IIA) „Krzyżacy” H. Sienkiewicza (IIB), „Dziady cz. II” A. Mickiewicza (IIC), „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego (IIIA), „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza (IIIB) i „Świtezianka” A. Mickiewicza (IIIC)

Wyniki zostaną wzięte pod uwagę w konkursie Klasa Roku. Zwycięzcy otrzymali symboliczne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Radę Rodziców. Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego (p. Anna Maczuga i Anna Januszko) w ramach Dnia Języka Ojczystego. W organizacji konkursy pomagały uczennice klasy IIC - Martyna i Dominika, które realizują projekt gimnazjalny na temat lektur.

Copyright © 2018 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.