foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

JESIENNA AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II

W PIENIĘŻNIE – 2011r.

 

Jak każdego roku, tak i w tym roku szkolnym, w październiku i listopadzie uczniowie naszego gimnazjum zajmowali się porządkowaniem terenów najbliżej położonych: wokół szkoły podstawowej i internatu, przy przystanku dla autobusów szkolnych.

Każda klasa miała wyznaczony teren i termin sprzątania. Obowiązkiem samorządów klasy było zorganizowanie pracy, zabezpieczenie w sprzęt i rękawiczki, dokumentowanie powadzonych działań i przygotowanie sprawozdań.

Z przygotowanych przez uczniów podsumowań można wnioskować, że akcje takie są jak najbardziej zasadne, oraz, że mniej brudzimy (co może się wiązać z prowadzonymi już przez wiele lat działaniami.

Na szczególną uwagę zasługują sprawozdania następujących klas: II A, I B, II C, III A, III B.

Załączamy dokumentację zdjęciową oraz sprawozdania dwóch klas.
(fotki dostępne w galerii)
                                                                                                     Sprawozdanie przygotowała

                                                                                                                      Wioletta Wolak

Copyright © 2018 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.