foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

We wtorek 12 września obejrzeliśmy w sali gimnastycznej krótkie pokazy taneczne przygotowane przez Inicjatywę Sportową "Warmia", która organizuje nowy nabór do sekcji piłki nożnej oraz tańca. Szczegóły na stronie www.sportowainicjatywa.pl

W poniedziałek 4 września rozpoczął się nowy rok szkolny. P. dyrektor Janusz Milan przywitał wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Szczególne słowa skierował do p. Zofii Drozd, nauczycielki języka polskiego i rosyjskiego, która przeszła na emeryturę po 37 latach pracy pedagogicznej. W imieniu Burmistrza Pieniężna - Sekretarz Gminy p.Daniel Piotrkowski przekazał uczniom życzenia wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Wręczając p. Drozd bukiet kwiatów, podziękował za wieloletnią pracę. Pogratulował również p. dyrektorowi, który obchodził jubileusz 25-lecia pracy zawodowej. Po apelu uczniowie udali się do swoich klas, aby zapoznać się z planem najbliższych lekcji.

W czwartek 22 czerwca br. w gimnazjum odbyło się w uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich: IIIA (wychowawca Dariusz Kaczmarczyk), IIIB (Agnieszka Szczepłocka) i IIIC (Roman Sztop). Uroczystość rozpoczęła się pięknym polonezem. Następnie Janusz Milan, dyrektor gimnazjum przywitał licznych gości. Trzecioklasiści uroczyście przekazali sztandar drugoklasistom. Następnie zostały wręczone nagrody za wysokie wyniki w nauce i działalność artystyczną oraz sportową. Uczeń klasy IIIB Jakub Szulc otrzymał Nagrodę Burmistrza Pieniężna "Złoty Absolwent 2017" za bardzo wysokie wyniki w nauce. Wyróżniony został także nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Kaczmarczyk za sukcesy w sporcie. Obie nagrody wręczył Daniel Piotrkowski, sekretarz gminy. Wszystkich wyróżnionych nagrodzono oklaskami. W drugiej części uczniowie zaprezentowali krótki występ kabaretowy, który bardzo spodobał się publiczności.

W naszej szkole zaczyna się sezon wycieczkowy. I tak, trzecioklasisty zdecydowali się na wypoczynek nad jeziorem (jachty w Giżycku). Uczniowie z pozostałych klas odwiedzili średniowieczny Toruń, gdzie nauczyli się wypiekać pierniki i odbyli rejs statkiem po Wiśle. W planach zostały ogniska, rajdy rowerowe. (Julia Klepczyńska)

Copyright © 2018 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.