foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

Wiersz Natalii Piekut (IIC) został wyróżniony w konkursie poetyckim "Matka - najpiękniejsze słowo świata" organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Pieniężnie. Gratulujemy !

Ola Bagan (IB) zajęła 2.miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. "Zwierciadło narodu - historia i kultura mniejszości narodowych i etnicznych". Gratulujemy Oli i p. Iwonie Onufrijuk.

Natalia Nisiewicz (IIC) została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Ukraińskiej w Bartoszycach. Wyróżniona została także Julia Lichołat (Ib). Gratulujemy uczennicom i opiekunom p. Zofii Drozd i p. Iwonie Onufrijuk.

Copyright © 2017 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.