foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

     W poniedziałek 17 czerwca br. uczestniczyliśmy w apelu podsumowującym nasze dotychczasowe osiągnięcia w różnych dziedzinach. Pan Dyrektor Janusz Milan wręczył dyplomy i nagrody rzeczowe gimnazjalistom, którzy odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zaangażowali się w akcje na rzecz szkoły i środowiska. Specjalne podziękowania trafiły do naszych wolontariuszy z rąk przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieniężnie. Oklaskom nie było końca! Gratulujemy! Szczegóły w galerii. Foto: Eliza Choszczyk.

 

     W czerwcu podsumowano tegoroczne akcje ekologiczne, czyli zbiórkę korków, baterii i elektrośmieci, sprzatanie świata, poszukiwanie dzikich wysypisk i konkurs literacki "List dla Ziemi". Wszystkie działania prowadzone były w ramach  kampanii ekologicznej prowadzonej przez panie: Jolantę Szocik, Wiolettę Wolak i Anetę Tymrowską-Wardak. Oto wyniki:

WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR
     Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum w  kwietniu i maju zaangażowali się w wiosenną edycję sprzątania Warmii i Mazur. Każda klasa miała wyznaczony teren sprzątania. Po akcji uczniowie mieli za zadanie przygotować sprawozdanie informujące o ilości i rodzaju odpadów. Najciekawsze relacje przygotowały klasy: II B, III C, III A. Akcją objęliśmy teren wokół szkoły podstawowej, internatu, wejście do stadionu leśnego, ulicę Szkolną i część ulicy Orneckiej. Na podstawie przygotowanych sprawozdań możemy stwierdzić, że od kilku lat wzrasta świadomość uczniów, dzięki temu ilość odpadów maleje. Niechlubny wyjątek stanowią pobocza ulicy Szkolnej. 

NA TROPIE DZIKICH WYSYPISK I MIEJSC SZCZEGÓLNIE ZANIECZYSZCZONYCH
     W trakcie „Wielkiej Majówki” (dni wolnych od zajęć szkolnych) chętni uczniowie ruszyli w teren w celu tropienia dzikich wysypisk. Ich poszukiwania przyniosły niestety rezultaty. Niestety mieszkańcy naszej gminy nadal oszczędzają na legalnym pozbywaniu się swoich śmieci. Mamy nadzieję na wzbudzenie refleksji wśród mieszkańców i władz miasta.
 Najciekawsze sprawozdania przygotował Michał Woźny z Jakubem Dawidowiczem i Darkiem Kosobudzkim, Joasia Jastrzębska i Marysia Orwat (w edycji jesiennej).

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW
     W tym roku zebraliśmy 70 sztuk zbędnego sprzętu, który wyrzucony na wysypisko śmieci bądź do lasu (niestety takie rzeczy się zdarzają) niszczy nasze środowisko. Prawie 30% tych odpadów stanowiły telewizory. Sprzęt został odebrany przez firmę Serwisownia. Największym zaangażowaniem wykazała się klasa III C, II A, II B. 

W GIMNAZJUM PISZEMY LISTY DLA ZIEMI
     Chętni uczniowie pisali list do swoich rodzin, w których proponowali działania we własnym domu, mogące przyczynić do ochrony naszego środowiska. We własnej rodzinie wybierali strażnika pilnującego realizacji podjętych zobowiązań. Najciekawsze listy zostały przygotowane przez: Gabrysię Ochab, Dominikę Lachowicz i Piotra Buśko.

     Wszystkim zaangażowanym dziękujemy i gratulujemy! Zapraszamy do galerii.

 

       10 maja 2013 roku odbył się ogólnopolski konkurs chemiczny. Wzięło w nim udział 11 osób. Konkurs odbywał się na trzech poziomach. 7 osób uzyskało wyniki powyżej średniej ogólnopolskiej. Największe lokaty uzyskali:
• na poziomie klas pierwszych – Michał Woźny – 20. miejsce na 331 uczestników,
• na poziomie klas drugich – Mateusz Waszczyszyn – 19. miejsce na 279 uczestników,
• na poziomie klas trzecich – Damian Ligman –18. miejsce na 403 uczestników.
       Gratulujemy zwycięzcom i ich nauczycielom: p. Wiolecie Wolak i p. Anecie Tymrowskiej.

     Od września 2012r. do czerwca 2013r. gimnazjaliści gromadzili zużyte baterie i korki. 7 czerwca br.  Samorząd Uczniowski zliczył zgromadzone surowce i podsumował całoroczną akcję. Podliczono również baterie zebrane w jednym z pieniężeńskich sklepów.  Przez cały rok szkolny zebrano 3412 SZTUK  BATERII  ORAZ 354 KG KORKÓW!!! Baterie przekazano firmie Reba, która zajmie się ich recyklingiem, a korki przeznaczono na akcje charytatywne. 

      Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim klasom oraz mieszkańcom Pieniężna za tak duże zaangażowanie w obie akcje. opr. SU

Copyright © 2019 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.