foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

Klaudia Kutryb (IIIA) oraz Oksana Kozak (IIC) zajęły I miejsce w konkursie na najlepszą znajomość literatury polskiej, który odbył się w miniony czwartek z okazji Dnia Języka Ojczystego (21 stycznia).

Zadaniem uczestników było odgadniecie brakujących słów, autora i tytułu dzieł polskich pisarzy, które umieszczone były na drzwiach szkolnych pomieszczeń. Większości udało się rozwiązać 14 literackich zagadek. Największy kłopot sprawiła bajka Ignacego Krasickiego „Lis i osieł” i cytat „Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie rozwiązywali zadania grupowo i indywidualnie (24 osoby). Wzięli w niej udział także chętni siódmoklasiści. Wyróżnionych zostało 11 osób. Każdy uczestnik został nagrodzony uwagą pozytywną (+5) oraz długopisem i zakładką do książki. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Radę Rodziców.

Organizatorami konkursu były nauczycielki języka polskiego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Na początku II semestr mieliśmy okazje obejrzeć w gdyńskim Teatrze Muzycznym spektakl pt. „Notre-Dame de Paris”. Historia Dzwonnika Quasimodo, pięknej Esmeraldy, bezlitosnego Frollo i szlachetnego Phoebusa przykuła uwagę większości gimnazjalistów.

W wyjeździe wzięło udział prawie 50 osób. Organizatorami byli nauczyciele zająć artystycznych: p. A. Szczepłocka i p. M. Trukawka, a opiekunami: p. Z. Drozd . p. A. Januszko i p. D. Kaczmarczyk. Opinie widzów w najbliższym numerze "Po Dzwonku". /Martyna/

Zosia Sęk (IIB) po raz kolejny zakwalifikowała się do finału II Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej pszczół" organizowanego przez KUL w Lublinie.

Pod koniec marca weźmie udział w konkursie finałowym razem z 35 gimnazjalistami z całej Polski. W pierwszym etapie (szkolnym) rozwiązała test (zadania zamknięte i otwarte), w którym trzeba było wykazać się wiedzą z zakresu życia pszczoły miodnej. Organizatorami etapu szkolnego był p. A. Miciak i p. Anna Januszko. W czasie finału oprócz pisania testu czeka ją też egzamin praktyczny. Wśród zadań m.in. rozpoznawanie roślin, sprzętu pszczelarskiego i rodzaju miodu.

Wiedzę na temat życia pszczół Zosia zdobywa od lat, obserwując pracę taty - Andrzeja Sęka. Gratulujemy!

Copyright © 2019 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.