foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

W Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Pieniężnie przez cały semestr prowadzona była akcja pod nazwą „Korek”, która miała na celu zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek od butelek. Korki gromadzono przez każdą klasę do oznaczonych specjalnie pudełek. Na koniec pierwszego semestru nastąpiło podsumowanie akcji przez członków Samorządu Uczniowskiego. Nakrętki zostały zważone i przygotowane do transportu. Łącznie zebraliśmy ok. 100 kg plastikowych korków, które trafiły do 3-letniego Mikołaja z Bydgoszczy, chorującego na dystrofię mięśniową. Rodzina dziecka musi zebrać aż 10 ton surowca, aby otrzymać finansowe wsparcie przez firmę recyklingową na rehabilitację chłopca. Jest to tylko kroplą w morzu potrzeb, dlatego też akcja będzie kontynuowana w drugim semestrze. Dotychczas wszyscy ludzie dobrej woli nazbierali ok. 6 ton plastiku. W naszej szkole najwięcej korków, po blisko 17 kg przyniosły klasy IB i IIC.               korki

JESIENNA AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

W GIMNAZJUM PUBLICZNYM IM. JANA PAWŁA II

W PIENIĘŻNIE – 2011r.

 

Jak każdego roku, tak i w tym roku szkolnym, w październiku i listopadzie uczniowie naszego gimnazjum zajmowali się porządkowaniem terenów najbliżej położonych: wokół szkoły podstawowej i internatu, przy przystanku dla autobusów szkolnych.

Każda klasa miała wyznaczony teren i termin sprzątania. Obowiązkiem samorządów klasy było zorganizowanie pracy, zabezpieczenie w sprzęt i rękawiczki, dokumentowanie powadzonych działań i przygotowanie sprawozdań.

Z przygotowanych przez uczniów podsumowań można wnioskować, że akcje takie są jak najbardziej zasadne, oraz, że mniej brudzimy (co może się wiązać z prowadzonymi już przez wiele lat działaniami.

Na szczególną uwagę zasługują sprawozdania następujących klas: II A, I B, II C, III A, III B.

Załączamy dokumentację zdjęciową oraz sprawozdania dwóch klas.
(fotki dostępne w galerii)
                                                                                                     Sprawozdanie przygotowała

                                                                                                                      Wioletta Wolak

 

W naszym gimnazjum przez cały semestr prowadzona była akcja ekologiczna, która miał na celu zebranie jak największej ilości zużytych baterii. Każda klasa w przez okres od września 2011 do stycznia 2012 roku zbierała je  w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach. Dnia 13 stycznia nastąpiło podsumowanie akcji.  Baterie zostały przeliczone i odpowiednio przygotowane do odbioru przez firmę recyklingową Reba.

Kampania ta będzie brana pod uwagę w rankingu na „Klasę Roku”.

Liczeniem baterii zajmowali się członkowie Samorządu Szkolnego (Grzegorz Woźny, Roksana Bagan, Dominika Malko) wspomagani przez uczennicę klasy II B  Joannę Woźną. Nad prawidłowym przebiegiem  liczenia czuwała pani Katarzyna Drobenko.  Razem zebraliśmy 1517 sztuk.

Zbiórka baterii jest jednym z wielu działań na rzecz ochrony środowiska podejmowanych przez naszą szkołę

Koordynatorem akcji była pani Wioletta Wolak.

Copyright © 2018 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.