foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

W dniach 23, 24 sierpnia od godz. 9.00 odbędzie się szkoła letnia przygotowująca do egzaminów poprawkowych.

W dniu 01 czerwca 2012 roku w Gimnazjum Publicznym w Pieniężnie odbył się egzamin teoretyczny na kartę motorowerową. Do egzaminu przystąpiło 18 uczniów gimnazjum, z czego pomyślnie zdało egzamin dwóch uczniów. Dla pozostałych wyznaczono egzamin poprawkowy, który się odbył w dniu 11 czerwca 2012 roku. Egzamin poprawkowy zdało czterech uczniów.

 

            Dla uczniów, którzy zdali egzamin teoretyczny w pierwszym lub drugim terminie zorganizowano egzamin praktyczny – jazda motorowerem po placu manewrowym oraz sprawdzono znajomość budowy i obsługi  motoroweru.

Organizatorzy :

Andrzej Miciak

Wiesław Milan

Dnia 05.06.2012 o godz. 16 odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

Copyright © 2019 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.