foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

W ostatnią środę lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce na odkryte lodowisko OSIR w Olsztynie. Po dwóch godzinach jazdy na łyżwach pojechaliśmy tradycyjnie do McDonald'sa. W wyjeździe wzięło udział ok. 40 osób. Organizatorami byli nauczyciele od wf-u: p. D. Kaczmarczyk, p. A. Miciak, p. A. Karwecka; a opiekunem p. A Szczepłocka /Norbert Tabor IIB/

Dnia 6 marca 2018r odbędzie się wywiadówka. O godz. 15.30 zebranie ogólne Rodziców uczniów klas III w sali nr 20.
O godz 16.00 spotkanie z wychowawcami klas.

Klasy IIB i IIIC zajęły 1. miejsce w konkursie na plakat promujący szkolną lekturę.

Jury w składzie: p. Monika Trukawka (przewodnicząca), Joanna Golec i p. Aneta Szydłowska-Kisielewicz oceniały: zgodność z tematem, obecność hasła reklamującego, grafikę, estetykę i poprawność językową. Wyniki przedstawiają się następująco:

1. miejsce - klasa IIB i IIIC

2. miejsce - klasy IIC, IIIA i IIIB

3. miejsce - klasa IIA

Uczniowie wykonali reklamy lektur: „Balladyna” J. Słowackiego (IIA) „Krzyżacy” H. Sienkiewicza (IIB), „Dziady cz. II” A. Mickiewicza (IIC), „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego (IIIA), „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza (IIIB) i „Świtezianka” A. Mickiewicza (IIIC)

Wyniki zostaną wzięte pod uwagę w konkursie Klasa Roku. Zwycięzcy otrzymali symboliczne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie oraz Radę Rodziców. Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego (p. Anna Maczuga i Anna Januszko) w ramach Dnia Języka Ojczystego. W organizacji konkursy pomagały uczennice klasy IIC - Martyna i Dominika, które realizują projekt gimnazjalny na temat lektur.

Klaudia Kutryb (IIIA) oraz Oksana Kozak (IIC) zajęły I miejsce w konkursie na najlepszą znajomość literatury polskiej, który odbył się w miniony czwartek z okazji Dnia Języka Ojczystego (21 stycznia).

Zadaniem uczestników było odgadniecie brakujących słów, autora i tytułu dzieł polskich pisarzy, które umieszczone były na drzwiach szkolnych pomieszczeń. Większości udało się rozwiązać 14 literackich zagadek. Największy kłopot sprawiła bajka Ignacego Krasickiego „Lis i osieł” i cytat „Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie rozwiązywali zadania grupowo i indywidualnie (24 osoby). Wzięli w niej udział także chętni siódmoklasiści. Wyróżnionych zostało 11 osób. Każdy uczestnik został nagrodzony uwagą pozytywną (+5) oraz długopisem i zakładką do książki. Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Radę Rodziców.

Organizatorami konkursu były nauczycielki języka polskiego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Copyright © 2019 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.