24.10. 2017r.    9.00 – 13.00

21.11.2017r.     9.00 – 13.00

19.12.2017r.     9.00 – 13.00

16.01.2017r.     9.00 – 13.00

20.02.2017r.     9.00 – 13.00

20.03.2017r.     9.00 – 13.00

24.04.2017r.     9.00 – 13.00

22.05.2017r.     9.00 – 13.00

05.06.2017r.      9.00 – 13.00
    Uczniowie oraz rodzice odczuwający potrzebę konsultacji z psychologiem, proszeni są o zgłoszenie tego faktu pedagogowi szkolnemu.