foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie


Misja szkoły:

Jesteśmy szkołą humanistyczną, traktującą podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli, harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy, kreującą zdrowych, młodych Europejczyków, poszukujących prawdy, dobra i piękna w świecie.

Wizja wychowawcza szkoły:

Będziemy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im przeciwdziałającą, promującą zdrowy tryb życia, bezpieczną, wolną od przemocy.
Będziemy aktywnym uczestnikiem życia społeczności lokalnej, znającym jej problemy i biorącym udział w ich rozwiązywaniu.
Naszą szkołę  samorządnie i demokratycznie będą tworzyć uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i zadań.
Tożsamość szkoły będziemy tworzyć w oparciu o kulturę i tradycje narodowe, przesłania Jana Pawła II, cywilizację europejską oraz ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości.
Nasi wychowankowie będą świadomi, że korzystając z praw, należy przede wszystkim wypełniać obowiązki.Nasza młodzież będzie:
odpowiedzialna za słowa i czyny oraz świadoma ich konsekwencji,
szanować każdego człowieka,
świadomie i kreatywnie kierować własnym, życiem,
posiadać kulturę osobistą i wrażliwość,
szanować tradycje i środowisko naturalne,
umieć rozwiązywać konflikty i prawidłowo porozumiewać się z ludźmi,
umieć odkrywać i rozwijać swoje zdolności intelektualne i zainteresowania,
znać i cenić autorytety społeczno-moralne, współczesne i historyczne,          
znać postacie wielkich Polaków, w tym Jana Pawła II.

Copyright © 2019 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.